Nasza oferta

Produkty i usługi, które oferuje firma Talent Up wspiera rozwój przedsiębiorców na każdym etapie, niezależnie od tego, czy są oni już na zaawansowanym poziomie  w swoim biznesie, czy też dopiero stawiają lub planują postawić w nim swoje pierwsze kroki.

Dostarczamy komplet rozwiązań wspierający indywidualny rozwój, pozwalający wypracować odpowiednie nastawienie mentalne do prowadzenia biznesu, oczywiście zgodny z naturalnymi talentami i predyspozycjami. Pracujemy nad wsparciem liderów w procesie lepszego zrozumienia członków zespołów, jak i nad rozwojem komunikacji i zaufania w samym zespole. Czuwamy nad osiąganiem zamierzonych efektów przez firmy o rozbudowanych strukturach.

Dbamy o wysoki poziom merytoryczny oferowanych przez nas szkoleń, dlatego współpracujemy z doświadczonymi trenerami, odnoszącymi sukcesy ludźmi biznesu, łączymy sektory administracji publicznej, akademicki i prywatny. Śledzimy światowe trendy, ponieważ zależy nam na przekazywaniu jak najbardziej aktualnej wiedzy, w taki sposób, by można ją było zastosować w rzeczywistych sytuacjach, stąd dużo symulacji, ćwiczeń, interakcji. Zapewniamy komplet materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika.

Bardzo chętnie przygotujemy dla Ciebie rozwiązania, których nie ma w poniższym zestawieniu, a które mogą poszerzać zdobytą wiedzę, np. webinary czy tak modne ostatnio wystąpienia publiczne.

Dzięki współpracy z nami zyskasz:

– skuteczne metody do zarządzania sobą, zespołem i organizacją,

– świetnie skomunikowane i efektywne zespoły,

– strategię wzmacniającą pozycję na rynku, mierzoną poprzez wskaźniki finansowe,

– zrozumienie każdego pracownika i jego naturalnych talentów,

– umiejętność motywowania pracowników w zależności od ich indywidualnych potrzeb,

– rozwijanie umiejętności przywódczych,

– wzrost umiejętności komunikacyjnych,

– wzrost flow w sferze zawodowej i prywatnej.

Zwiększanie efektywności Pracowników Częstochowa
Skuteczność zespołu- Częstochowa
Odkrywanie talentów - Częstochowa

Doradztwo

Usługi i narzędzia, które mamy do zaoferowania wyróżniają się jakością i skutecznością, a oferta, którą stale poszerzamy oparta jest na kluczowych dla nas wartościach, które mają przyczynić się do rozwoju Twojej firmy.

Talent, komunikacja, rozwój. Częstochowa

Innowacyjne rozwiązania konsultingowe

Dostarczamy profesjonalne usługi doradcze, głównie z obszaru efektywnego zarządzania kapitałem ludzkim oraz doradztwa biznesowego. Skupiamy się na nowoczesnych narzędziach, do tej pory niewykorzystywanych na rynku polskim, które pozwalają na osiąganie realnych wyników. Te innowacyjne metody sprzyjają kształtowaniu aktywności zawodowej i społecznej pracowników w każdym wieku. Połączenie innowacji i sprawdzonych procedur daje możliwości usprawnienia działania zespołów i poprawy wyników w każdej firmie.

Zwiększanie efektywności zespołów

Niewątpliwie to ludzie są fundamentem każdej firmy, dlatego efektywne zarządzanie nimi zgodnie z ich naturalnymi talentami jest gwarancją sukcesu w osiągnięciu przewagi konkurencyjnej.

Miarą skutecznego zarządzania jest wzrost efektywności w zespołach, dzięki poprawie komunikacji między członkami organizacji oraz zwiększeniu poczucia jedności połączonego z wizją wspólnego celu. W następstwie zmniejsza się rotacja pracowników, podnosi skuteczność rekrutacji, maleje poziom stresu i nieobecności w pracy, obniża się również ryzyko wypalenia zawodowego. Wszystkie te elementy są istotnymi składowymi w procesie zwiększenia efektów finansowych w firmie.

Zwiększanie efektywności zespołów. Częstochowa
Rola lidera. Częstochowa

Precyzyjne wsparcie liderów

Diagnoza potencjału pracowników, czyli odkrycie ich naturalnych talentów jest początkowym etapem zrozumienia machiny zależności pomiędzy członkami zespołu. Umiejętne wykorzystanie wiedzy na temat potencjału każdego pracownika oraz jego sposobu współpracy z innymi jest kluczowym elementem stworzenia efektywnej organizacji. Dostarczamy liderom bezcennej wiedzy na temat każdego z członków zespołu. Szczegółowo określamy zależności w teamie ze zwróceniem uwagi na wykorzystanie potencjału zespołu dla wzrostu jego efektywności lub wskazaniem ewentualnym elementów wymagających poprawy.

Naturalne talenty Twoich pracowników

Wyobraź sobie, że w Twojej firmie pracują sami specjaliści, odpowiedni ludzie na właściwych miejscach. Nie dość, że wiedzą jak wykonywać swoją pracę, to jeszcze robią to z ogromną przyjemnością. Nie trudno się domyślić, że poprawia się atmosfera w zespołach i całej firmie, jakość wykonywanych działań, a na ich rezultaty czekamy znacznie krócej. Procesy przebiegają sprawniej, ponieważ ludzie ze zdolnościami tworzenia zajmują się innowacjami, osoby ze świetnymi umiejętnościami komunikacyjnymi sprzedażą, koordynatorzy zarządzają działaniami logistycznymi i obsługą klienta, a analitycy usprawniają działania systemów. My pomagamy odkryć, kto kim jest.

Naturalne talenty Twoich pracowników. Częstochowa

Szkolenia

Usługi kierujemy do przedsiębiorców, którzy zarządzają zespołami lub są na etapie ich tworzenia.  Dostarczamy kompleksowe rozwiązania opierając się o naturalne talenty i predyspozycje Pracowników począwszy od analizy nastawienia mentalnego oraz nawyków działania w zespole.

Szkolenia z komunikacjiDoradzamy i szkolimy w zakresie:

– komunikacji w zespole,

– budowanie zespołów zgodnie z naturalnymi talentami i predyspozycjami pracowników,

– personalnego przywództwa – budowania pozycji lidera w zespole,

– tworzenia strategii rozwoju biznesu,

– tworzenia modeli biznesowych i biznesplanów.

Każdą firmę traktujemy indywidualnie. W zależności od potrzeb stosujemy odpowiedni model współpracy: szkolenia, doradztwo, coaching, mentoring, trening mentalny, a najczęściej łączymy te metody.

Metodologia

Talenty pracowników w zespoleW swojej pracy korzystamy z wielu narzędzi między innymi:

TALENT DYNAMICS

Narzędzie Talent Dynamics to pierwszy zintegrowany system szkolenia przywództwa i współpracy zespołu.  System Talent Dynamics zawiera narzędzie do profilowania, które wskazuje na Twoje  naturalne talenty i predyspozycje, mierzy poziom flow – droga najmniejszego oporu. Dostarcza szereg narzędzi, które umożliwiają każdej osobie zwiększenie jej efektywności w firmie. Twórcą tej metodologii jest Roger James Hamilton. Pochodzi z chińskiej księgi mądrości I-chang, która liczy ponad 5.000 lat. Z narzędzia tego skorzystało już 80.000 firm na całym świecie.

Raport wskaże mocne i słabe strony Twojego profilu. Zobaczysz, co powinieneś robić, a co jeszcze ważniejsze, czego nie powinieneś robić, aby pozostawać w swoim flow. Zobaczysz również jak Twój profil ma się do pozostałych profili, dzięki czemu będziesz mógł zacząć doceniać ludzi wokół Ciebie, dowiesz się jak wydobyć z nich to co najlepsze, jak wspierać ich w odkrywaniu ścieżek, które są dla nich naturalne.

 

Oto wybrane korzyści w przedsiębiorstwie jakie mogą płynąć z kompletnego wdrożenia Talent Dynamics:

  • pracownicy przychodzą do pracy zmotywowani, zaangażowani i radośni;
  • wiedzą, co mają robić, jakie są ich zadania i cele;
  • wiedzą, w jaki sposób ich praca przyczynia się do sukcesu całej firmy, poprzez znajomość wartości, jaką wnoszą do organizacji;
  • pomaga Liderom budować zespół i zarządzać nim,
  • pomaga zmniejszyć rotację w zespole,
  • ogranicza konflikty i nieporozumienia,
  • zwiększa poczucie przynależności Pracowników do organizacji;
  • podnosi poziomu efektywności i skuteczności Pracowników,
  • zespół jest lepiej z sobą skomunikowany – zwiększając szybkość i dokładność pracy;
  • osoby mają praktyczną umiejętność zbudowania strategii rozwoju biznesu.